ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-50-5
Рік: 2012
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012.
© Інститут археології НАН України, 2012.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2012.
© Автори статей, 2012.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2012 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2012 : збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К.–Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 200 с. + ІV вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті і публікації археологів та істориків України, Росії, Угорщини – дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я, укладені за результатами роботи міжнародної наукової конференції «Перещепинський скарб та його епоха» (м. Комсомольськ, 14-15 серпня 2012 р.). Видання включає наукові праці з археології раннього і розвинутого середньовіччя, археогенетики, роботи з розробки пам’яткознавчих проблем.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко