ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-35-2
Рік: 2011
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011.
© Інститут археології НАН України, 2011.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2011.
© Автори статей, 2011.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2011: збірник наукових праць/ Наук. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін. — Київ–Полтава, 2011. — 224 с. + VIII вкл. — (Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Інститут археології НАН України. ЦОДПА).

Бібліографічна анотація:

До уваги читачів пропонуються статті та публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я, укладені за результатами роботи XI регіонального науково -практичного семінару “Охорона та дослідження пам’яток археології” (м. Полтава, 14–15 квітня 2011 р.). Видання включає наукові праці з археології бронзового і раннього залізного віків, доби середньовіччя та козацької епохи, роботи з розробки пам’яткознавчих проблем, антропології.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко