ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-28-4
Рік: 2010
Бібліографічний опис:

Збірник праць і матеріалів Х науково–практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» (м. Комсомольськ, 14–16 серпня 2010 р.).

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2010.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА, 2010.
© Автори статей, 2010.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2010: Збірник наукових праць і матеріалів Х науково–практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» (м. Комсомольськ, 14–16 серпня 2010 р.)/ Редкол.: Фасій Г. І., Вадимов В. М., Кулатова І. М. та ін.; наук. ред. Супруненко О. Б. — Київ–Полтава, 2010. — 140 с. + 2 кол. вкл. — (Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

До уваги читача пропонуються статті і публікації за матеріалами Х науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології», що відбувся у м. Комсомольськ  Полтавської обл. 14–16 серпня 2010 р. Видання включає наукові праці з археології раннього залізного віку, епохи середньовіччя, золотоординського і козацького часу, досвіду обліку пам’яток, а також тези і тексти окремих доповідей, що виголошені на семінарі.

Для археологів, істориків, памяткоохоронців, краєзнавців, працівників музеїв.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко