ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-372-884-1
Рік: 2023
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2023.
© Автори статей, 2023.
© ТОВ «Майдан», 2023.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2022 = Antiquities of the Left Bank Dnieper Regions – 2022: збірник наукових праць / ДКіТ Полтав. ОВА; ПКМ імені Василя Кричевського; ЦОДПА; [редкол.: Бабенко Л. Л., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.; відп. ред. Супруненко О. Б.]. – Харків; Полтава : ТОВ «Майдан», 2023. – 284 с., ХVI кол. вкл., портр.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті та публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені вшануванню пам’яті видатних учених — Хв. К. Вовка (1847-1918) та М. П. Кучери (1922-1999).

Видання об’єднало матеріали досліджень з історії археології, археології бронзового і раннього залізного віків, середньовіччя та козацької епохи.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини і Дніпровського Лівобережжя України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко