ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-372-816-2
Рік: 2020
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Інститут археології НАН України, 2020.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2020.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2020.
© Автори статей, 2020.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2020 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions — 2020: збірник наукових праць. До 130-річчя з дня народження О. К. Тахтая (1890–1963)/ НАН України, Ін–т археол.; ПКМ імені Василя Кричевського; ЦОДПА; [редкол.: Ковальова І. Ф., Кулатова І. М., Михайлина Л. П. та ін.; Супруненко О. Б. (наук. і відп. ред.), Шерстюк В. В. (відп. секретар)]. — Полтава; Харків: ТОВ «Майдан», 2020. — 352 с., VІІІ кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Десятий ювілейний випуск цього збірника присвячується 130-річчю з дня народження відомого українського археолога, науковця музеїв Полтави, Дніпропетровська, Херсона, Севастополя та Донецька, хранителя колекцій і руїн легендарного Херсонесу в роки Другої світової війни, уродженця Полтавщини Олександра Кузьмича Тахтая (1890–1963). Вміщено статті та публікації археологів і музейників, підготовлені до ювілею вченого, очільника відділу археології Полтавського державного музею у 20–ті рр. ХХ ст.

Видання об’єднало дослідження з історії археології, археології бронзового і раннього залізного віків, середньовіччя, публікації музейних колекцій й окремих артефактів, документальних матеріалів, переважно присвячених життєвому шляху, науковій діяльності, безпосередньо виявленим ученим знахідкам.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Дніпровського Лівобережжя України, життєвим шляхом і творчою діяльністю О. К. Тахтая і його колег у ХХ ст.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко