ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-617-633-250-3
Рік: 2019
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2019.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2019.
© Автори статей, 2019.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2019 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions — 2019: збірник наукових праць. До 80–річчя В. П. Андрієнка/ Центр пам’яткознавства НАН Україниі УТОПІК; ПКМ імені Василя Кричевського; ЦОДПА; [ред.кол.: Ковальова І. Ф., Кулатова І. М., Михайлина Л. П. та ін.; наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.]. — Київ; Полтава: Дивосвіт, 2018. — 160 с., VІІІ кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщено статті та публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені 80–річчю від дня народження відомого українського археолога, доцента, кандидата історичних наук Владислава Петровича Андрієнка.

Видання об’єднало дослідження з історії археології, археології бронзового і раннього залізного віку, середньовіччя та козацької епохи, підготовлені за матеріалами XVI міжобласного наукового семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» в м.Полтаві.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв,краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини і Дніпровського Лівобережжя України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко