ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-617-633-223-7
Рік: 2018
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018.
© Інститут археології НАН України, 2018.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2018.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2018.
© Видавництво «Дивосвіт», 2018.
© Автори статей, 2018.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2018 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2018: збірник наукових праць. Пам’яті Г. О. Сидоренко (1918–1984) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського; [наук.і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. — К.: ЦП НАН України і УТОПІК, «Дивосвіт», 2018. — 208 с., V кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті та публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя, істориків і науковців музеїв, присвячені пам’яті відомої полтавської музейниці, археолога та краєзнавця Галини Олексіївни Сидоренко (1918–1984).

Видання об’єднало дослідження з історії археології та Полтавського краєзнавчого музею, археології бронзового і раннього залізного віків, середньовіччя та козацької епохи, підготовлені напередодні наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Г. О. Сидоренко.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини та історією її музейних зібрань.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко