ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-87-1
Рік: 2017
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017.
© Інститут археології НАН України, 2017.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2017.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2017.
© Автори статей, 2017.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2017 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions — 2017: збірник наукових праць. Пам’яті М. Я. Рудинського (1887–1958)/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ПКМ ім. Василя Кричевського; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. — 168 с., IV кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті і публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя та Північно-Західного Причорномор’я, присвячені пам’яті видатного українського археолога, доктора історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887–1958).

Видання включає наукові праці з історії археології, археології кам’яного, бронзового віку, скіфської епохи, раннього, розвинутого і пізнього середньовіччя, підготовлені напередодні наукової конференції, присвяченої 130–річчю від дня народження вченого.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко