ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-68-0
Рік: 2015
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015.
© Інститут археології НАН України, 2015.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2015.
© Автори статей, 2015.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2015 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions — 2015: збірник наукових праць/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. — 208 с. + IV вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті і публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Криму. Видання включає наукові праці з археології доби енеоліту, бронзи, раннього залізного віку, розвинутого і пізнього середньовіччя, козацької епохи, що присвячені проблематиці вивчення поселень і городищ, скарбів, випадкових знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко