ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-53-6
Рік: 2013
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013.
© Інститут археології НАН України, 2013.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2013.
© Автори статей, 2013.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2013 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions — 2013: збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О.Б.; редкол.: Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. — К.–Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. — 280 с.

Бібліографічна анотація:

До збірника увійшли статі і публікації археологів, істориків Дніпропет ровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Полтави, Полтавської області і Сум, присвячені проблемам вивчення пам’яток селітроваріння в Лівобережній Україні, результатам пам’яткоохоронних та науково-рятівних досліджень об’єктів археологічної культурної спадщини епохи бронзи, раннього залізного віку, середньовіччя, нового часу, а також актуальним питанням пам’яткоохоронної діяльності, підготовці облікової документації, моніторингу стану збереження старожитностей. У додатку вміщені зразки затверджених документів — облікових карток і паспортів на занесені Міністерством культури України до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкти культурної спадщини Полтавської області — кургани, їх групи, поселення та городища.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко