ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-372-866-7
Рік: 2022
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2022.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2022.
© Автори статей, 2022.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2021 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions – 2021: збірник наукових праць. Пам’яті І. Г. Шовкопляса (1921–1997) / ДКіТ Полтав. ОВА; ПКМ імені Василя Кричевського; ЦОДПА; [редкол.: Бабенко Л. Л., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.; наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.]. – Харків; Полтава : ТОВ «Майдан», 2022. – 268 с., ХІV кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті та публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені 100-річчю з дня народження відомого українського археолога, доктора історичних наук Івана Гавриловича Шовкопляса (1921–1997) – уродженця Полтавщини.

Видання об’єднало матеріали досліджень з історії археології, археології кам’янорго, бронзового і раннього залізного віків, середньовіччя та козацької епохи.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини і Дніпровського Лівобережжя України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко