ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності околиць Комсомольська

ISBN: 966-8892-00-3
Рік: 2005
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, 2005.
© Супруненко О. Б., Кулакова І. М., Мироненко К. М., Артем’єв А. В., Маєвська С. В., 2005.
© Видавництво «Фірма «Техсервіс», 2005.

Супруненко О. Б., Кулатова І. М., Мироненко К. М., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Старожитності околиць Комсомольська: Колективна монографія / Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Інститут археології Національної Академії наук України. Державне підприємство «Науково–дослідний центр «Охоронна археологічна служба України». Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — Вид. 2-е, доп. — Київ-Полтава: Вид-во «Фірма «Техсервіс», 2005. — 140 с.: іл., 1 с. вкл. — Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина І.

Бібліографічна анотація:

У дослідженні наведено опис та культурно-хронологічну характеристику понад 60 комплексних пам’яток, розташованих на території та в околицях м. Комсомольськ Полтавської області, охарактеризовані об’єкти археології та окремі знахідки, виявлені під час обстежень.

Публікуються результати археологічних розкопок групи курганів III поблизу с. Волошине, неподалік Комсомольська, дослідженої в ході охоронних археологічних робіт 2003 р. на території Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», у пониззі р. Псел. Подається опис та культурнохронологічна інтерпретація понад 40 поховальних комплексів та інших об’єктів епохи енеоліту, бронзового і раннього залізного віків, доби середньовіччя, стратиграфія курганів, а також опис місцезнаходжень різних епох, що вивчалися археологічно.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців та краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко