ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Посулля

ISBN: 978-966-8999-76-5
Рік: 2016
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2016.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016.
© Автори статей, 2016.

Старожитності Посулля = Anti quities of the Sula Regions: збірник наукових праць/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. — 176 с.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті археологів та музейників — дослідників старожитностей Посулля епох палеоліту — пізнього середньовіччя. Особлива увага у представлених роботах приділена науковій спадщині відомого лубенського археолога, краєзнавця і педагога Федора Івановича Камінського (1845–1891), світлій пам’яті якого присвячений цей збірник.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавньою історією Посулля.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко