ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя

ISBN: 966-7628-14-0
Рік: 2004
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, 2004.
© Супруненко О. Б., Приймак В. В., Мироненко К. М., 2004.

Супруненко О. Б., Приймак В. В., Мироненко К. М. Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Наук, та відп. редактор Моця О. П. — Київ-Полтава: «Археологія», 2004. — 82 с.: іл., карта. — (Центр пам’яткознавства НАН України і Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури. Ін-т археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. Сумська обл. орг. Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури).

Бібліографічна анотація:

У виданні охарактеризовані давньоруські та золотоординські пам’ятки другої половини ХІІІ-ХІV ст. передстепових просторів Дніпровського Лівобережжя у межиріччях Орелі та Сули, Сейму і Ворскли, в межах сучасних Полтавської і Сумської областей України.

До наукового обігу вводяться результати нових археологічних досліджень, матеріали музейних і приватних колекцій.

Для археологів, істориків, краєзнавців, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами пізньосередньовічної історії України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко