ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Супруненко Олександр Борисович. Біобібліографічний покажчик

ISBN: 966-8999-05-8
Рік: 2007
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2007.
© Укладачі: Кулатова І. М., Станиціна Г. О., Володарець-Урбанович Я. В., 2007.
© Вступні статті: Гаврилюк Н. А., Титова О. М., 2007.
© Оригінал-макет: Удовиченко О. І., 2007.

Супруненко Олександр Борисович – археолог, історіограф, музейник і видавець: Біобібліографічний покажчик / Укладачі Гаврилюк Н. А., Кулатова І. М., Станиціна Г. О., Титова О. М., Володарець-Урбанович Я. В. — Киїів, 2007. — 164 с. + VIII с. вкл. іл. — (Центр памֹ’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури і туризму Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

У покажчику вміщений реєстр наукових та публіцистичних праць українського археолога, історіографа, музеєзнавця і пам’яткознавця, краєзнавця, кандидата історичних наук, Заслуженого працівника культури України, лауреата премії Самійла Велика, директора Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації Олександра Борисовича Супруненка, біографічні дані про вченого та список літератури про нього. Видання підготовлене до 50-річчя від дня народження дослідника.

Науково-довідкове видання призначене для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв, викладачів і студентів вузів, краєзнавців, бібліографів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко