ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Унікальний комплекс золотоординського часу поблизу Волошиного

ISBN: 966-8892-04-6
Рік: 2005
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2005.
© Супруненко О. Б., Артем’єв А. В., Маєвська С. В., 2005.
© Рисунки: Коваленко Г. В., Менчинська Т. В., 2005.
© Видавництво «Фірма «Техсервіс», 2005.

Супруненко О. Б., Артем’єв А. В., Маєвська С. В. Унікальний комплекс золотоординського часу поблизу Волошиного: Наукове видання. — Київ–Полтава: Вид-во «Фірма «Техсервіс», ВЦ «Археологія», 2005. — 80 с., іл. — Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина ІІ. — (Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

У дослідженні наведено опис і культурно–хронологічну характеристику кількох поховань кургану № 9/2003 р., досліджених Єристівською експедицією Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації в околицях м. Комсомольск Полтавської області, в ході проведення охоронних розкопок поблизу с. Волошине, в зоні спорудження кар’єру Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Публікуються унікальні матеріали, виявлені у похованні дівчинки–кочівниці золотоординського часу, серед яких — рештки візка, предмети особистого вжитку і залишки текстильно–шкіряного дитячого костюма та взуття XIV ст. Наводяться дані щодо стану здоров’я і захворювань населення початку пізньосередньовічної доби, отримані під час проведення медико–одонтологічного вивчення кісток скелета та зубів дівчинки. Комплексне вивчення знахідок і поховальної споруди дозволило здійснити численні реконструкції, що надають уявлення про матеріальну культуру золотоординських кочівників передстепів Дніпровського Лівобережжя за післямонгольської доби та модельєрне мистецтво того часу.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, істориків культури і мистецтва, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко