ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка

ISBN: 978-966-182-594-8
Рік: 2020
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Автори статей і матеріалів, 2020.
© ПКМ ім. Василя Кричевського, 2020.
© Полтавська районна рада, 2020.
© ТОВ «АСМІ», 2020.

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка: зб. ст. та мат-лів до Четвертої наук. конф. / Ред. кол.: Л. Л. Бабенко, В. М. Вадімов, М. М. Кононенко (голова) та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; ДіКТ ПОДА; Полтавська районна рада; ПКМ імені Василя Кричевського. — Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК; ТОВ «АСМІ», 2020. — 232 с., VІІІ кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Наукові статті, публікації та матеріали до Четвертої наукової конференції «Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка», присвяченої 300-річчю «Літопису» Самійла Величка та 350-річчю від дня народження козацького літописця, в м. Полтаві (1 березня 2020 р.).

Для істориків, краєзнавців, працівників музеїв, учителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Полтавщини, учнівської молоді.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко