ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

З історії археологічних досліджень на Полтавщині

ISBN: 978-966-8999-12-3
Рік: 2007
Бібліографічний опис:

Науково-популярне видання

© Супруненко О. Б., 2007.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2007.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2007.

З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. — Київ–Полтава: Видавництво ПП «Гротеск», ВЦ «Археологія», 2007. — 124 с.: іл. — (Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА).

Бібліографічна анотація:

У виданні наводиться короткий огляд історії наукових знань про старожитності Полтавщини та основних етапів археологічного вивчення території Полтавської області у XVII–ХХ та на початку ХХІ ст.

Для істориків, археологів, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко