ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Заїка Григорій Пимонович: Біобібліографічний покажчик

ISBN:
Рік: 2008
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: Супруненко О. Б., Тимощук А. І., 2008.
© Оригінал-макет: ВЦ «Археологія» ЦОДПА, 2008.

Заїка Григорій Пимонович: Біобібліографічний покажчик / Укладачі Супруненко О. Б., Тимощук А. І. — Полтава: Археологія, 2008. — 10 с. (Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

Біобібліографічний покажчик містить реєстр наукових праць знаного полтавського краєзнавця, історика Поорілля, члена Полтавського наукового товариства краєзнавців Григорія Пименовича Заїки (1935-1997), його біографічний нарис.

Видання призначене для істориків, працівників музеїв, викладачів і студентів вузів та краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко