ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Археологічний літопис Лівобережної України

ISBN:
Рік: 1997
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Археологічний літопис Лівобережної України, число 1-2 * 1997.
© Archaeological chronicle of the Left Bank of Ukraine scientific magazine no. 1-2*1997.

Археологічний літопис Лівобережної України: Науковий журнал. — Полтава: Археологія, 1997. — № 1/2. — 128 с.: іл.

Бібліографічна анотація:

В першому номері журналу опубліковано матеріали наукових читань, присвячених видатному краєзнавцю та історику Полтавщини Леву Падалці (1859-1927), які відбулися у Полтаві 18 травня 1997 року. Також опубліковані результати археологічних досліджень середини 90-х років ХХ століття на теренах Полтавщини: дослідження мезолітичної стоянки В’язівок (І. М. Гавриленко), дослідження на Свиридівському городищі у Посуллі (А. В. Гейко), городища на річці Мнозі (В. В. Приймак) та матеріали досліджень кургану скіфського часу біля с. Хитці на Лубенщини (І. М. Кулатова, О. Б. Супруненко). Також вміщені краєзнавчі матеріали з історії заселення Полтавщини, території Поорілля, Диканьки та Більського городища.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко