ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Дослідження передмість Полтавської фортеці

ISBN: 978-966-8999-73-4
Рік: 2016
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., 2016.
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2016.
© ЦОДПА, 2016.

Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О. Дослідження передмість Полтавської фортеці [Текст] = Investigations at the suburbs of the Poltava fortress/ Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури; Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. — 128 с., іл. + IV кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

У роботі вводяться до наукового обігу й аналізуються матеріали археологічних науково-рятівних досліджень ділянок культурних нашарувань у межах головного історичного ареалу міста Полтави — передмість Полтавської фортеці козацького часу. Публікуються результати вивчення ґрунтового могильника ранньоскіфського часу, виявленого під час земляних робіт по вул. Комсомольській, 22.

Видання продовжує серію праць за результатами охоронних археологічних досліджень у Полтаві останнього десятиріччя.

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, краєзнавців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко