ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора

ISBN: 978-966-8999-08-6
Рік: 2009
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., Мироненко К. М., Ткаченко О. М., Шерстюк В. В., Яремченко В. А., 2009.
© Інститут археології НАН України, 2009.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2009.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА, 2009.

Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора / Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., Мироненко К. М., Ткаченко О. М., Шерстюк В. В., Яремченко В. А. — Київ–Полтава, 2009. — Частина друга. — 132 с., іл. + 6 кол. вкл. — (Інститут археології Національної Академії наук України. Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

У роботі вводяться до наукового обігу матеріали рятівних археологічних досліджень культурних нашарувань ділянки історичного центру міста Полтави — Інститутської гори над Мазурівським яром, по Першотравневому проспекту, 19. Охарактеризовані історія вивчення старожитностей Інститутської гори та елементи історичної топографії слов’яно-руського поселення, отримані в ході розкопок матеріали роменської культури, давньоруської епохи (ХІ — початку ХІІІ ст.), післямонгольського часу (друга половина ХІІІ — XIV ст.), залишки фортифікаційних споруд полкового міста Полтави і комплекс гончарних горнів кінця XVII — рубежу XVII — XVIII ст.

Видання входить до серії публікацій за результатами охоронних археологічних досліджень в Полтаві останнього десятиліття — «Дослідження посаду літописної Лтави».

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, краєзнавців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко