ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Кулатова Ірина Миколаївна – археолог та пам’яткоохоронець

ISBN: 978-966-8999-47-5
Рік: 2012
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Бондаревський П. К., Скорий С. А., Титова О. М., вступ. стаття, 2012.
© Мироненко К. М., укладання, 2012.
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2012.
© ЦОДПА УК ПОДА, 2012.

Кулатова Ірина Миколаївна – археолог та пам’яткоохоронець [Текст] : біобібліографічний покажчик / Наук. ред. Супруненко О. Б.; авт. вступ. ст.: П. К. Бондаревський, С. А. Скорий, О. М. Титова; укладач К. М. Мироненко. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 80 с., ХІІ вкл.

Бібліографічна анотація:

У покажчику наводиться біографічний нарис, та перелік опублікованих і архівних праць українського археолога та пам’яткоохоронця Ірини Миколаївни Кулатової.

Для археологів, істориків, краєзнавців, всіх, хто цікавиться вивченням найдавнішого минулого Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко