ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Майдан «Залізна баба» в с. Великоселецьке та комплекс пам’яток округи

ISBN: 978-966-372-869-8
Рік: 2022
Бібліографічний опис:

Науково-полулярне видання

© Шерстюк В. В., 2021.
© ЦОДПА, 2021.

Майдан «Залізна баба» в с. Великоселецьке та комплекс пам’яток округи [Текст] = Maidan «Zalizna baba» in the village Velikoseletske and the complex of monuments of the district / КЗ «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» Полтавської обласної ради. – Полтава; Харків : ТОВ «Майдан», 2022. – 36 с.: іл.

Бібліографічна анотація:

Науково-популярний нарис про відомий на теренах Посулля та Полтавщини археологічний комплекс «Залізна баба», овіяний легендами. Об’єктами опису цього видання є курган скіфського часу, пошкоджений селітроварами у ХVІІ ст., з численними різночасовими пам’ятками найближчої округи.

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, краєзнавців, туристів, пам’яткоохоронців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України та Полтавщини.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко