ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Михайло Рудинський і Полтавський музей

ISBN: 978-617-633-199-5
Рік: 2017
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2017.
© Полтавський художній музей (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка, 2017.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2017.
© Автори статей та укладачі каталогів, 2017.
© Видавництво «Дивосвіт», 2017.

Михайло Рудинський і Полтавський музей : зб. наук. пр. / УК ПОДА; ЦОДПА; ПХМ (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка; ПКМ ім. В. Кричевського; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол. : Бабенко Л. Л., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 192 с. + IV вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті і публікації істориків, музеєзнавців, археологів, архітекторів, краєзнавців, присвячені пам’яті доктора історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887 – 1958) — талановитого фахівця в галузі археології, мистецтвознавства, видатного організатора науки, пам’яткоохоронця і музеєзнавця, його ролі у справі становлення музеїв Полтави та участі у культурному житті міста.

Видання включає наукові праці, підготовлені напередодні наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження вченого, фундатора Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка та одного з найвідоміших директорів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Для археологів, архітекторів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців, широкого загалу шанувальників історії музейного будівництва в Україні.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко