ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка

ISBN: 978-966-8999-80-2
Рік: 2017
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Автори статей і матеріалів, 2017.
© Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2017.
© ПКМ ім. В. Кричевського, 2017.
© Полтавська районна рада, 2017.

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів наукової конференції / Ред. кол.: Л. В. Бабенко, М. М. Кононенко (голова), А. Г. Логвиненко та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтавська районна рада. — К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. — 80 с., іл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені наукові статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень наукової конференції «Батьківщина найвизначнішого літописця козацької доби Самійла Величка — село Жуки» (м. Полтава, 11 лютого 2017 р.), проведеної за ініціативою Полтавської районної ради.

Для істориків, краєзнавців, працівників музеїв, вчителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Полтавщини, учнівської молоді.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко