ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Посулля

ISBN: 978-966-8999-84-0
Рік: 2017
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Автори статей, 2017.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2017.
© ПКМ ім. В. Кричевського, 2017.

Старожитності Посулля = Antiquities of the Sula Regions. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867–1943): збірник наукових праць/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. — К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. — 184 с., іл., IV кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті музейників та археологів — дослідників старожитностей Посулля і музейних колекцій. Особлива увага в роботах приділена науковій та музейній спадщині відомого лубенського етнографа, краєзнавця і педагога Сергія Климентійовича Кульжинського (1867–1943), світлій пам’яті якого присвячений цей збірник.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавньою історією Посулля і Полтавщини.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко