ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності та історія Кременчука

ISBN: 978-966-8999-92-5
Рік: 2018
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Автори статей, 2018.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2018.
© Кременчуцький краєзнавчий музей, 2018.

Старожитності та історія Кременчука: збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департамент культури і туризму Полтавської ОДА; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради; Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського; Кременчуцький краєзнавчий музей; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вадімов В. М., Вирський Д. С. та ін.]. – Київ; Полтава; Кременчук : ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. – 260 с., VIII кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті та публікації археологів – дослідників старожитностей території та округи Кременчука, істориків, антропологів, мистецтвознавців, краєзнавців, науковців музеїв, об’єднані спільним прагненням якнайповніше висвітлити питання найдавнішого минулого, майже тисячолітню історію, пам’ятки та об’єкти культурної спадщини визначного міського центру Полтавщини і всього Середнього Подніпров’я.

Збірка присвячується 90-річчю від дня народження відомого історика Кременчука — професора, педагога, музейника, громадського діяча Л. І. Євселевського (1928–2011).

Для археологіїв, істориків, пам’яткознавців, працівників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавнім минулим та історією міста Кременчука, Наддніпрянщини.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко