ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Українська лінія

ISBN: 978-617-7122-64-6
Рік: 2015
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Заїка Г. П., 2001, 2015.
© ЦОДПА, 2001, 2015.
© ФОП «Видавець Олег Філюк», 2015.

Заїка Г. П. Українська лінія / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; [відп. ред., авт. післяслова О. Б. Супруненко]. – Вид. 2-е, доп. – К. : Видавець Олег Філюк, 2015. – 88 с.: іл.

Бібліографічна анотація:

Монографічне дослідження Григорія Пименовича Заїки (1935–1997) присвячене історії спорудження, розбудови та заселення, історичній долі найбільшої фортифікаційної споруди другої-третьої чверті XVIII ст. на лівобережній межі Гетьманщини — Українській лінії.

Висвітлюються події російсько-турецьких воєн 1735–1739 та 1768–1774 рр., їх наслідки для українського народу, повстання Донецького пікінерського полку 1769–1770 рр. Аналізується сучасний стан збереження решток Української лінії у межах Полтавського Поорілля.

Для істориків, археологів, краєзнавців, широкого кола читачів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко