З 1993 по 1999 роки виходила друком серія  «Полтавського археологічного збірника».
Ці профільні видання нашого Центру зараз нелегко знайти у паперовому вигляді.
Тож ми нарешті їх оцифрували, і хочемо поділитися ними з Вами у нашій віртуальній бібліотеці.

Перший збірник (1993 р.) — присвячений пам’яті Галини Олексіївни Сидоренко (1918-1984) — полтавській науковиці третьої чверті XX ст., авторки краєзнавчих і археологічних праць, ряду експозицій та музейних колекцій.

https://www.codpa.org.ua/library/poltavskyj-arheologichnyj-zbirnyk-4/
Другий збірник (1994 р.)  — результати пошукових робіт співробітників Центру, археологів Києва, Дніпропетровська, Сум, Полтави та краєзнавців.
Публікуються численні археологічні знахідки доби бронзи-раннього залізного віку на Полтавщині; результати досліджень слов’янського поселення середини І тис. н. е. поблизу с. Сенча у Посуллі; колекція античних та ранньовізантійських світильників з музеїв Полтави; результати реконструкції зовнішнього вигляду воїна-золотоординця XIII ст. за черепом, виявленим у похованні біля с. Шушвалівка на Лівобережжі Дніпра.

https://www.codpa.org.ua/library/poltavskyj-arheologichnyj-zbirnyk-3/

Третій збірник (1995 р.)  — видання співпало з 225-річницею з дня народження відомого миргородського просвітника та вченого Івана Муравйова-Апостола, тож його археологічним інтересам присвячена стаття яка відкриває збірник.
Також  у виданні: результати досліджень україно-французької археологічної експедиції Гінцівської пізньопалеолітичної стоянки,  розкопки мезолітичного поселення В‘язівок, спільні німецько-українські дослідження в Більску а також багато інших знакових досліджень та знахідок.

https://www.codpa.org.ua/library/poltavskyj-arheologichnyj-zbirnyk-2/

Четвертий збірник (1995 р.)  — матеріали наукових читань присвячених пам’яті Вадима Михайловича Щербаківського (1876-1957) — видатного українського археолога, етнолога, мистецтвознавця, пам’яткоохоронця, професора українських університетів у Полтаві, Празі, Мюнхені, ректора Українського Вільного Університету у Мюнхені (1945-1946).
Також у збірнику публікуються наукові праці археологів, археографів, літературознавців та мистецтвознавців, філософів з Дніпропетровська, Єкатеринбурга, Києва, Львова, Мюнхена, Полтави, Сум та Харкова.

https://www.codpa.org.ua/library/poltavskyj-arheologichnyj-zbirnyk/

Збірник 1999 р. — присвячений 1100-літньому ювілеєві міста Полтави, репрезентує результати археологічних досліджень на території міста.
До видання також увійшли публікації матеріалів Четвертої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства та науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології Полтавщини».
У збірнику вперше було надруковано відому архівну працю  Д.Т. Березовця (1916-1970) «Руси в Подніпров’ї».

https://www.codpa.org.ua/library/poltavskyj-arheologichnyj-zbirnyk-1999/