2016
ISBN
978-966-8999-72-7
Рік
2016
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016.
© Інститут археології НАН України, 2016.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2016.
© Автори статей, 2016.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2016 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions — 2016: збірник наукових праць/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. — К.: Центр пам’яткознавства  НАН  України і УТОПІК, 2016. — 228 с. + IV вкл.

Бібліографічна анотація

Вміщені статті і публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя. Видання включає наукові праці з археології бронзового віку, кіммерійської, скіфської та сарматської епох, раннього, розвинутого і пізнього середньовіччя, козацького часу, що присвячені проблематиці вивчення стародавніх поселень, поховальних пам’яток, скарбів, випадкових знахідок, які нещодавно виявлені в ході науково-рятівних та інших робіт і передані до музейних колекцій.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

 

Ім'я видавця
Ім’я Користувача