ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради
Відображається 8 із 8 записів
Вигляд Назва Видавець Автори Групи Рік
Супруненко Олександр Борисович. Біобібліографічний покажчик , , , ,
Літопис скіфського кургану
Кургани поблизу с. Солонці на Нижньому Пслі ,
Курган з угорським некрополем у пониззі Псла , , ,
Пам’ятки археології території Галещинського родовища залізистих кварцитів на Полтавщині ,
Курганні старожитності околиць Комсомольська
З історії археологічних досліджень на Полтавщині
Археологічний літопис Лівобережної України , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,