ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради
Відображається 5 із 5 записів
Вигляд Назва Видавець Автори Групи Рік
Моця Олександр Петрович : Бібліографічний покажчик (До 60-річчя з дня народження) ,
Кургани поблизу с. Волошине в пониззі Псла , ,
Селітроварницький стан на Більському городищі , ,
Кургани скіфського часу західної округи Більського городища ,
Старожитності Лівобережного Подніпров’я , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,