ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради
Відображається 4 із 4 записів
Вигляд Назва Видавець Автори Групи Рік
Археологія і давня історія України , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Кургани Нижнього Припсілля ,
Федорівський ідол та курган
Старожитності Лівобережного Подніпров’я , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,