Оновлення в електронній бібліотеці: історія досліджень

Графіка Юлії Деркач

Продовжуємо публікувати короткі дайджести з крайніх завантажень видань Центру (і не тільки) в нашу електронну бібліотеку. Сьогодні представляємо вам рубрику «Історія археологічних досліджень».

  • Супруненко О.Б. З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис.

У виданні наводиться короткий огляд історії наукових знань про старожитності Полтавщини та основних етапів археологічного вивчення території Полтавської області у XVII-ХХ та на початку ХХІ ст.

https://www.codpa.org.ua/index.php/z-istorii-arkheologichnikh-doslidzhen-na-poltavschini978-966-8999-12-3

  • Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М.Скаржинської): Монографія.

Дослідження висвітлює археологічну діяльність Лубенського музею К.М. Скаржинської (1852-1932), що успішно діяв у 1874-1906 рр. у Круглику під Лубнами на Полтавщині. Цей перший в У країні приватний історико-краєзнавчий музей з яскраво вираженими рисами археологічного збиральництва став осередком археологічного вивчення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя, згрупувавши навколо себе чимало відомих дослідників (Ф.І. Камінський, Г.С. Кир’яков, С.К. Кульжинський, В.Г. Ляскоронський, К.П. Бочкарьов та ін.). У ході досліджень та цілеспрямованого археологічного збиральництва в музеї було створене значне взірцево документоване зібрання старожитностей, походження якого пов’язується з більше ніж 200 пам’ятками території Середнього Подніпров’я, Лівобережжя Дніпра, Півдня України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Росії. Пізніше ця збірка лягла в основу колекцій сучасних полтавських Краєзнавчого, Художнього та ряду інших музеїв.

https://www.codpa.org.ua/index.php/arkheologiya-v-diyalnosti-pershogo-privatnogo-muzeyu-ukraini-lubenskiy-muzey-kmskarzhinskoi966-02

  • Супруненко О.Б. Археологічні дослідження та зібрання Лубенського музею К.М. Скаржинської: Автореф. дисертації канд. іст. Наук.

https://www.codpa.org.ua/index.php/arkheologichni-doslidzhennya-ta-zibrannya-lubenskogo-muzeyu-km-skarzhinskoi

  • Супруненко О.Б. Тарас Шевченко і пам’ятки археології Полтавщини.

У брошурі висвітлюється внесок геніального українського поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861) у вивчення пам’яток минулого на території історичної Полтавщини.

https://www.codpa.org.ua/index.php/taras-shevchenko-i-pamyatki-arkheologii-poltavschini978-966-182-507-8

жов 05, 2021
19
1
min read