Старожитності Лівобережного Подніпров'я 2011
ISBN
978-966-8999-35-2
Рік
2011
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.

© Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011.
© Інститут археології НАН України, 2011.
© Центр охорони та досліджень пам'яток археології, 2011.
© Автори статей, 2011.

Старожитності Лівобережного Подніпров'я - 2011: збірник наукових праць / Наук. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін. — Київ-Полтава, 2011. — 224 с. + VIII вкл. — (Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. Інститут археології НАН України. ЦОДПА).

Бібліографічна анотація

До уваги читачів пропонуються статті та публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров'я, укладені за результатами роботи XI регіонального науково -практичного семінару "Охорона та дослідження пам'яток археології" (м. Полтава, 14-15 квітня 2011 р.). Видання включає наукові праці з археології бронзового і раннього залізного віків, доби середньовіччя та козацької епохи, роботи з розробки пам'яткознавчих проблем, антропології.
Для археологів, істориків, пам'яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

 

Ім’я Користувача